Privacy Beleid

Versie: 03-01-2022

Vuurgids, Stationsstraat 28 | 9463 TJ | Eext | Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals genoemd in deze privacy verklaring.

1.       Contact

www.vuurgids.nl

Stationsstraat 28

9463 TJ

Eext

Nederland

Tel: +31653942776

Email: info@vuurgids.nl

Jasper Tomesen is de contact persoon.

2.      Verwerkte Persoonsgegevens (PG)

VUURGIDS verwerkt je PG doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je zelf gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vind je het overzicht van de gegevens die wij verwerken:

a)                 Je voor- en achternaam

b)                 Leeftijd

c)                 Woonplaats

d)                 Telefoonnummer

e)                 E mail adres

f)                   Relevante medische informatie

3.      Bijzondere en/of gevoelige PG

Voor een aantal van onze opleidingen vragen wij naar medisch relevante informatie. Deze informatie is voor ons en voor jou belangrijk om te weten en te delen. Deze info wordt nooit gedeeld met anderen tenzij een veiligheidssituatie daarom vraagt. Denk aan een onverwachte opname in een ziekenhuis.

4.      Doelmatigheid van gebruikte PG

VUURGIDS gebruikt jouw gegevens voor de volgende doelen:

a)                 Jou kunnen bellen of e-mailen n.a.v. je aanmelding

b)                 Om informatie te versturen

c)                 Afhandelen van jouw aanmelding, betaling of bestelling

d)                 Verzenden van onze nieuwsbrief

e)                 Een bestelling te kunnen versturen

f)                   Voor eventuele noodgevallen

5.      Bewaren van PG

VUURGIDS bewaart je persoonsgegevens om nieuwsbrieven te kunnen versturen. VUURGIDS deelt jouw PG niet met derden. Wij geven bijvoorbeeld pas een e-mailadres door aan anderen als daar onderling een akkoord voor is gegeven. Denk bijvoorbeeld aan het delen van gegevens om te kunnen carpoolen.

6.      Cookies

De website van VUURGIDS gebruikt momenteel (nog) geen functionele cookies.

7.       PG inzien

Je hebt het recht om je PG in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eerdere toestemming voor de PG in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je PG door VUURGIDS.

Je kunt voor het bovenstaande een mail sturen aan info@vuurgids.nl

Wij reageren zo snel mogelijk, maar door ons werk zijn wij veel weg en niet altijd online. Wij proberen dat binnen een maand te doen. Omdat het om beschermde gegevens gaat vragen wij je dan een kopie van je ID mee te sturen (paspoort of ID kaart). Zorg dat je naam / achternaam duidelijk leesbaar zijn. Maak de andere gegevens (pasfoto, paspoort/ID nummers) zwart. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens, Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8.      Beveiliging PG

VUURGIDS neemt de bescherming van jouw PG serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beschermd zijn, neem dan contact op met VUURGIDS: info@vuurgids.nl