Tribal Teambuilding

Wat is een Tribe?

Als individuen zich verenigen in een tribe (of stam) ontstaat een zeer krachtig systeem van onderlinge samenwerking en samenleving. Een tribe is een groep individuen met een sterke onderlinge binding. Van oudsher bestond de binding uit een familiaire relatie en het doel was vaak heel simpel: overleven! Zelfredzaamheid was hierin een sleutelfactor. Het was dan ook normaal dat ieder individu in de basis zelfredzaam was. Moderne teams zijn meestal functioneel georganiseerde groepen met een gemeenschappelijke taak of doel. Ze zijn niet van nature ontstaan maar bedrijfsmatig samengesteld. Vaak ontbreekt een emotionele binding tussen de leden van het team en wordt onvoldoende rekening gehouden met de basale gedragsmechanismen die in de groep spelen. Zonder wederzijdse binding en gezamenlijk doel is samenwerking en samenleving binnen zo’n team nooit vanzelfsprekend. Een Tribe bouwen is sowieso samen hard werken!
maasai-tribe-gad08ea007_1280
Pauze tijdens teamdag
tsaatan boy, dressed in a traditional deel with a reindeer

Wat is jullie 'Tribal Challenge'?

Veel moderne teams worstelen tegenwoordig met fundamentele vragen als: Hoe werk je als groep effectief samen? Hoe creëer je samen een positieve sfeer? Hoe vindt je de juiste balans tussen groepsbelang en het individu? Waarom krijgen we bepaalde problemen nou niet opgelost? Sinds de prehistorie heeft de mensheid al antwoorden op deze vragen gevonden en zich succesvol verenigd in Tribes. Vanaf een afstand kijkend naar de ontwikkeling van de mensheid valt op dat deze in een steeds hoger tempo verandert. Steeds meer mensen voelen dat het steeds moeilijker wordt om de snelheid en complexiteit van de ontwikkelingen te kunnen volgen. We zijn het contact met de sleutelfactoren van ons succes als diersoort aan het verliezen: zelfredzaamheid en het leven in sterke wendbare tribes. We hebben daarnaast nog nooit zoveel luxe, zekerheid en comfort gekend als nu. Hierdoor zijn onze overlevingsinstincten ‘lui’ geworden en we zijn fysiek en mentaal steeds minder sterk aan het worden. Dat gaat ten koste van onze wendbaarheid. De basis voor een teamontwikkeltraject is om samen op zoek te gaan naar de tribal challenge en daar samen naar toe te gaan werken.

Hoe bouw je een tribe?

We gaan terug naar de natuur in en leven als een Tribe. In het écht ervaren welke (oer-)mechanismen ons werkelijk drijven en hoe we daar individueel en als groep optimaal gebruik van kunnen maken. We gaan onze eigen Tribe bouwen en Verkennen en onderzoeken daarbij de missie en het bestaansrecht van de Tribe en ieders individuele rol en bijdrage daaraan. We gaan het écht leven! Vanuit de culturele antropologie is er veel onderzoek gedaan naar hoe tribes ontstaan en functioneren. Dat heeft alles te maken met cultuur. We gebruiken deze kennis en ervaring en maken vervolgens op een praktische manier de vertaalslag naar de eigen ‘Tribe in wording’. De mindset en focus tijdens de trainingen volgen het gedachtegoed van de positieve psychologie en het natural leadership.
IMG_9452
hadzabe-gf0b094dde_1280

Ancient Skills & de Natuur

Door gebruik te maken van ‘ancient life skills’ uit het bushcraft en oude ambachten bouwen we met onze handen en hart stap-voor-stap onze Tribe op. We gaan bijvoorbeeld een onderkomen bouwen, werktuigen maken, samen koken, ons geruisloos verplaatsen door de natuur en grote levensvragen bespreken bij het kampvuur. Wat hebben we nodig om zelfredzaam te zijn? Hoe blijven we wendbaar? Hoe vinden we een natuurlijke balans tussen ‘Power en Love’? Hoe zet ieder individu zijn of haar persoonlijke kwaliteiten en talenten in voor de Tribe? Wat betekent de Tribe werkelijk voor jou? Je gaat het allemaal samen ontdekken en leren!

'Terug naar het Kampvuur'

Tijdens de training heeft het team een unieke ‘Tribale ervaring’ gehad en hebben we de vertaalslag gemaakt naar de dagelijkse werkvloer. Nu is het zaak om deze ervaringen in te bedden in het dagelijks handelen, oftewel te ‘operationaliseren’. Bij veel teamtrajecten wordt deze stap vaak vergeten. Het leer- en ontwikkelproces wordt hierdoor niet voltooid. Na een tijdje zullen de geleerde lessen en veranderingen verzanden en zullen de oude gewoontes langzaamaan weer de kop opsteken. Helaas gaat dat vanzelf…verandering ligt immers altijd op de loer en bestaande bedrijfsculturen zijn vaak heel sterk.

Door middel van ‘terug naar het kampvuur’ sessies wordt de focus gehouden op de ‘Tribal values’ en worden de gewenste veranderingen vastgehouden. Door met het team even uit de bedrijfsomgeving te stappen staat men bovendien in een ander perspectief tegenover de dagelijkse gang van zaken. Dat maakt het makkelijker om objectief te kijken naar wat er is gebeurd, waarom dat is gebeurd en hoe je daarin kunt bijsturen.